Styret i Framnes Musikkorps

Markus S Wyller
Leder
Ida Rønning
Leder Hovedkorpset
Tina Maria Strid Sørlie
Leder Juniorkorpset
Glenn Soot Salterød
Kasserer

Styret i Framnes Musikkorps

Heidi Nilsen
Sekretær
Tine Davidsen
Finans
Tine Davidsen
Leder Drill
Lasse Nor Henriksen
Materialforvalter

Framnes Musikkorps

Tillitsvalgt
Tillitsvalgt
Svend Erik Andersen
Dirigent Hovedkorpset og Aspirant korps
Jørn Sverre Andersen
Dirigent Juniorkorps
Søk
Driftes av Styreportalen AS