Om Framnes Musikkorps

Framnes Musikkorps er et av byens fem skolekorps. Framnes musikkorps ble stiftet i 1941. Korpset har musikanter som rekrutteres fra skolene Framnes, Gokstad, Ormestad, Vesterøy og Varden Ungdomsskole. Foreningen består av 60 barn, fordelt på hovedkorps, juniorkorps og aspiranter. Hovedkorpset har et høyt aktivitetsnivå og spiller opp mot 15 konserter hvert år. Vi øver på Framnes skole tirsdag og torsdag. Jørn Sverre Andersen er dirigent for juniorkorpset, Svend Erik er dirigent for hovedkorpset og aspiranter og musikalsk ansvarlig. Framnes Musikkorps har et positivt og inkluderende miljø, hvor alle musikanter blir ivaretatt og satt pris på. Korpset har mange varierte konserter og oppdrag gjennom året, og det kan nevnes kirkekonsert, julekonsert, marsjering og konkurranser, i tillegg til Barnas Nyttårskonsert. Det gir et variert og spennende korps år, og vi får spilt musikk i ulike sjangere.  
Søk
Driftes av Styreportalen AS